Dodávání mumia na SlovenskoMumio zasíláme na Slovensko na dobírku s cenou udanou v Kč. Doručovací pošta vybere od příjemce zásilky ekvivalentní částku v EUR podle platného devizového kurzu. Banka naší firmě následně zaplatí cenu v Kč.

 

Osobám, přihlášeným na Slovensku k placení DPH (tj. s přiděleným IČ pre DPH), udáváme ceny jen hodnotou daňového základu a nefakturujeme DPH.

 

V souladu se směrnicí Rady ES č. 2006/112/EC o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, zaplatí daň za pořízené zboží kupující.

 

Jednotkové ceny mumia (daňový základ) jsou následující:

mumio 5g sáček -         132 Kč

mumio 6g tablety -        158 Kč

 

Plátcům DPH na Slovensku účtujeme poštovné rovněž bez DPH.

Částka bez DPH činí 120 Kč.

 

Neplátcům DPH na Slovensko zasíláme mumio oceněné v Kč včetně DPH.

 

Jednotkové ceny mumia jsou následující:

mumio 5g sáček -         150 Kč

mumio 6g tablety -        180 Kč

Poštovné včetně DPH činí 150 Kč.


Mumio zasíláme v bublinkové nebo pancéřované obálce. Cena obalů je zahrnuta v poštovném.


Předáním vašich osobních údajů a kontaktů jste nám poskytl/a osobní data.
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR) jsou předaná data řádně zabezpečena proti zneužití a jsou využívána výhradně k vzájemné komunikaci mezi Nakladatelstvím Impuls a vámi, a nebudou poskytnuta třetí osobě.

>>> na Slovensko >>> Zpět