Skladba uriny

Následující údaje jsou převzaty z publikace Hawk's Physiological Chemistry doktora
Filipa Hawka, profesora fyziologické chemie a toxikologie Jeffersonovy university ve
Filadelfii.
Jelikož je urina každého člověka v každém okamžiku jedinečná, protože je závislá na
jeho stravě, momentálním fyzickém a psychickém stavu, je nutno uvedené hodnoty
brát za empirické.


Látka nebo vlastnost Denní produkce Měrná jednotka
Aceton   5–7,5 mg
Acidita   20–50 meq/L
Aldosteron   2–25 μg
Alantoin   25–35 mg
Aminokyseliny celkem 500–1000 mg
  Alanin 10–45 mg
  Arginin 17–50 mg
  Cystin 35–140 mg
  Fenylanin 11–45 mg
  Glycin 130–675 mg
  Hydroxyprolin 10–35 mg
  Hystidin 60–500 mg
  Isoleucin 5–20 mg
  Kyselina asparová 119–190 mg
  Kyselina glutamová 15–500 mg
  Leucin 10–40 mg
  Lysin 30–150 mg
  Methionin 2–10 mg
  Prolin 20–75 mg
  Serin 35–49 mg
  Taurin 100–200 mg
  Threonin 20–125 mg
  Tryptofan 8–32 mg
  Tyrosin 20–75 mg
  Valin 12–45 mg
17–hydroxykortikosteroidy 6–20 mg
17–ketogenové steroidy (muž) 2–7 mg
  (žena) 1–1,5 mg
4–hydoxy–3–methoxymandlová kyselina < 7 mg
5–hydroxy–3–indol–octová kyselina < 10 mg
Amoniak   500–1200 mg
Amyláza   5–20 jednotky
Androgeny   6–20 mg
Bílkoviny celkem 20–75 mg
  albumin 90–100 % mg
  globulin 0–10 % mg
Draslík   1–3 g
Dusík celkem 12–18 g
  vázaný 100–200 mg
  volný 120–240 mg
a- amino–dusík 300–700 mg
Fenoly celkem < 71 mg
  vázané 20–70 mg
  volné 0,2–0,4 mg
Fosfáty kyselé   80–300 K–A jedn.
Fosfor (jako P)   1–1,2 g
Glukóza   15–130 mg
Hexoaminy   80–110 mg
Hořčík (jako Mg) 50–200 mg
Chloridy (jako Cl) 10–15 g
Cholesterol celkem 0,3–1 mg
Indikan   40–150 mg
Jód   10–200 μg
Ketony tělíska < 50 mg
  Aceton 0–7,5 mg
b- hydroxybutylová kyselina 3,0 mg
  17–ketosteroidy (muž) 9–24 mg
  17–ketosteroidy (žena) 5–17 mg
Koproporfíny   60–280 meq/den
Kreatin   < 200 mg
Kreatinin   1000–1800 mg
Kyselia oxalová 15–50 mg
Kyselina askorbová 8–18 mg
Kyselina citrónová 210–470 mg
Kyselina hyppurová 100–1000 mg
Kyselina mléčná 100–300 mg
Kyselina močová 580–1000 mg
Kyselina nikotinová 0,1–1 mg
Látky pevného skupenství celkem 70 g
Leucinaminopeptidáza (muž) 50–175 G–R jedn.
Leucinaminopeptidáza (žena) 20–70 G–R jedn.
Měď   < 30 mg
Olovo   0,03–0,08 mg
Peptiny   < 500 mg
pH   5,0–8,0
Purinové báze   16–60 mg
Síra   0,6–2 g
Sodík   3–5 g
Thiokyanát   5–8 mg
Urea   20–35 g
Urea N   10–15 g
Urobilinogen   < 2 Ehlich jedn.
Uropofiriny   10–50 μg
Vápník (jako Ca) 100–300 mg
Zinek   0,3–0,4 mg
Železo   < 1 mg

>>> Zpět