Čtvrté vydání knihy Urinoterapie a nemoci

Ať už se našim skeptikům a posměváčkům urinoterapie líbí nebo ne, faktem je, že o účincích uriny a jejích složek vyšly desítky knih a stovky článků lékařů, farmaceutů, biologů v odborném tisku v USA, Rusku, Velké Británii, Německu, Francii, Austrálii, Mexiku, Brazílii, Kolumbii, Kanadě, Japonsku, Indii, Koreji a jinde.

Uskutečnilo se 6 světových urinoterapeutických kongresů: v Indii, Německu, Brazílii, Koreji, Mexiku a v USA.

Existují rovněž zprávy z individuálních i týmových výzkumů. Výsledky byly publikovány v lékařských časopisech či sbornících z konferencí.

Jsou k dispozici práce zaměřené na výzkum účinků uriny, vyúsťující do praktické terapie.

Výzkumy jsou směřovány do všech oborů medicíny. Zabývají se léčbou onemocnění dýchacích cest, infekčních nemocí, alergií, kožních onemocnění, nádorových onemocnění, posilování imunity, ale urinoterapie se objevila také v oborech, kde bychom ji neočekávali: v neurologii a psychiatrii.

Vědci a badatelé po celém světě potvrdili, že urina a látky v ní obsažené dokážou zabíjet viry a bakterie, léčit rakovinné tumory, rozpouštět nebezpečné krevní sraženiny zapříčiňující infarkty, léčit vředy, obezitu, astma, alergie, nachlazení, chřipky a zažívací potíže, stejně jako celou řadu dalších poruch a nemocí.

Třicetileté zkušeností s urinoterapií a informace ze zahraničí autorku inspirovaly k doplněnému, už čtvrtému, vydání knihy o metodě, o kterou je ve světě, ale i u nás pozoruhodný zájem. Patnáct tisíc výtisků čtenářům dodané knihy Urinoterapie a nemoci jsou tomu jasným svědectvím.

Škála urinoterapií léčitelných nemocí je daleko širší, než v uvedené knize MUDr. Partyková rozebírá, ale jejím úmyslem nebylo postihnout všechno, co se dá urinou léčit. Použití jednotlivých forem aplikace uriny u nemocí je totiž do jisté míry šablonou, kterou si může každý různě modifikovat podle reakce svého organismu a přizpůsobit jeho požadavkům.

Při urinoterapii je důležité dodržovat určitá nezbytná pravidla, o kterých se v knize píše.

Naslouchejte svému tělu!

>>> Zpět